LG CNS, 글로벌 '빅3' 블록체인 컨소시엄 가입 > 회원사 소식

사이트 내 전체검색
메인이미지

Home  >  알림마당  >  회원사 소식

LG CNS, 글로벌 '빅3' 블록체인 컨소시엄 가입

페이지 정보

작성자 KDCC   작성일19-01-25   조회100회   댓글2건

본문

LG CNS는 블록체인 기업의 모임인 이더리움기업연합(EEA)에 회원 등록을 마쳐 국내 대기업 최초로 ‘세계 3대 블록체인 컨소시엄’에 모두 참여하게 됐다고 17일 발표했다.

EEA는 가상화폐 이더리움을 활용해 기업 대상의 정보기술(IT) 사업을 벌이는 업체들이 2017년 결성한 단체다. 마이크로소프트, 인텔, JP모간 등 500여 곳이 가입했다. LG CNS는 2017년 금융 블록체인 컨소시엄 ‘R3’와 제휴한 데 이어 지난해에는 기업용 블록체인 프로젝트 ‘하이퍼레저’에 참여했다. 

 

출처 : http://news.hankyung.com/article/2019011759201

댓글목록

한지민님의 댓글

한지민 작성일

<a href="https://custory.com/super/">슈퍼카지노</a>
<a href="https://custory.com/theking/">더킹카지노</a>
<a href="https://custory.com/woori/">우리카지노</a>
<a href="https://custory.com/33casino/">33카지노</a>

<a href="https://custory.com/gatsby/">개츠비카지노</a>
<a href="https://custory.com/bacara/">바카라사이트</a>
<a href="https://custory.com/cass/">카지노사이트</a>
<a href="https://custory.com/trump/">트럼프카지노</a>

<a href="https://custory.com/mcasino/">M카지노</a>
<a href="https://custory.com/first/">퍼스트카지노</a>
<a href="https://custory.com/yes/">예스카지노</a>
<a href="https://custory.com/yescasino/">YES카지노</a>

<a href="https://custory.com/obama/">오바마카지노</a>
<a href="https://custory.com/4ucasino/">4U카지노</a>
<a href="https://custory.com/foryou/">포유카지노</a>
<a href="https://custory.com/">월드카지노</a>

<a href="https://custory.com/coincasino/">COIN카지노</a>
<a href="https://custory.com/coinkor/">코인카지노</a>
<a href="https://custory.com/theninecasino/">더나인카지노</a>

바카라카지노CSA78.COM님의 댓글

바카라카지노CSA78.COM 작성일

https://www.csa78.com/ 카지노바카라
https://www.csa78.com/blank-2 바카라사이트
https://www.csa78.com/blank-3 우리카지노
https://www.csa78.com/blank-1 카지노사이트
https://www.csa78.com/blank-4 인터넷카지노
https://www.csa78.com/ 블랙잭사이트
https://www.csa78.com/blank-2 온라인카지노
https://www.csa78.com/blank-3 카지노게임
https://www.csa78.com/blank-1 라이브카지노
https://www.csa78.com/blank-4 안전놀이터
https://www.csa78.com/ 예스카지노
https://www.csa78.com/blank-2 더킹카지노
https://www.csa78.com/blank-3 퍼스트카지노
https://www.csa78.com/blank-1 슬롯머신사이트
https://www.csa78.com/blank-4 포커사이트

서울특별시 영등포구 여의나루로67 신송빌딩 3층
TEL : 02-761-9159 | E-MAIL : jhsong@kdcc.or.kr
Copyright ⓒ Korea Data Center Council 2018 All rights reserved.